Bohužel nemáte nainstalován nebo povolen Flash plugin ve vašem prohlížeči pro zobrazení hlavní nabídky.

Virtuální školy.czVyhledávání textu:

 


Vyhledávání podle kraje:

Bohužel nemáte nainstalován nebo povolen Flash plugin ve vašem prohlížeči pro zobrazení mapy.


Vyhledávání podle typu:


Čtěte také:Zš Campanus, Praha 4

Naše škola je fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Děti vedou zkušení, ale nezkostnatělí pedagogové. Třídy II. stupně jsou zaměřeny na matematiku, sport a humanitní předměty.

Virtuální galerie: Tělocvična


Virtuální galerie: Pracovna fyziky


Virtuální galerie: Společenská místnost


Virtuální galerie: Vestibul


Virtuální galerie: Jídelna


Virtuální galerie: Družina


Virtuální galerie: Šatna


Virtuální galerie: II.C třída


Naše škola je fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Děti vedou zkušení, ale nezkostnatělí pedagogové. Třídy II. stupně jsou zaměřeny na matematiku, sport a humanitní předměty. Usilujeme o vytvoření školy jako výchovně vzdělávací instituce s přátelskou a tvůrčí atmosférou, která spoluvytváří společenský, kulturní a sportovní život Jižního Města. Vzdělávání na naší škole je založeno na čtyřech pilířích (Mezinárodní komise UNESCO - Vzdělávání pro 21. století): učit se poznávat učit se jednat učit se žít učit se být Učit se poznávat spojováním dostatečně širokých obecných znalostí s příležitostí pracovat v malém počtu předmětů do hloubky zároveň to znamená učit se učit, a to tak, aby bylo možné těžit ze vzdělávacích příležitostí v průběhu celého života Učit se jednat aby bylo možné si osvojit nejen profesní dovednosti, ale rovněž v širším smyslu kompetencí vyrovnávat se s různými situacemi a pracovat v týmech zároveň to znamená učit se jednat v podmínkách různých sociálních a pracovních činností, které mladí lidé vykonávají. Zkušenost z nich lze získat neformálním způsobem při účasti na životě obce či státu, ale i formální cestou, včetně účasti na výuce, při střídání studia a práce. Učit se žít společně rozvíjet pochopení pro ostatní lidi přijmout myšlenky vzájemné závislosti účastí na společných projektech učením se zvládat konflikty - v duchu úcty k hodnotám pluralismu a vzájemného porozumění a míru Učit se být tak, aby se úspěšně rozvíjela samotná osobnost člověka, který by byl schopen jednat s větší autonomií, samostatným úsudkem a osobní odpovědností. Vzdělávání nesmí v této souvislosti zanedbat žádný z aspektů osobnostního potenciálu: paměť, myšlení, estetický smysl, fyzické vlastnosti a komunikační dovednosti. poskytovat žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se projevovat jako demokratický občan a to vše v souladu s obecně uznávanými mravními hodnotami vytvářet pro žáky takové prostředí, aby školu dokázali maximálně využít pro svůj osobnostní rozvoj, aby se naučili schopnostem a dovednostem, které jim pomohou v životě

Adresa:

Jírovcovo náměstí 1782, Praha 4

Web školy:

www.campanus.cz

Email:

lenka.derkova@campanus.cz

© 2008 Virtuální Školy.cz, všechna práva vyhrazena                 Úvodní strana |  Ceník |  Naše služby |  O společnosti |  Kontakt |  Akce