Bohužel nemáte nainstalován nebo povolen Flash plugin ve vašem prohlížeči pro zobrazení hlavní nabídky.

Virtuální školy.czVyhledávání textu:

 


Vyhledávání podle kraje:

Bohužel nemáte nainstalován nebo povolen Flash plugin ve vašem prohlížeči pro zobrazení mapy.


Vyhledávání podle typu:


Čtěte také:Zš Moravská Nová Ves

Základní škola Moravská Nová Ves je úplná vesnická škola s prvním až devátým ročníkem.

Virtuální galerie: Učebna II. stupeň


Virtuální galerie: Učebna I. stupeň


Virtuální galerie: Počítačová učebna


Virtuální galerie: Vchod do základní školy


Virtuální galerie: Sportovní areál


Základní škola Moravská Nová Ves je úplná vesnická škola s prvním až devátým ročníkem. První stupeň je umístěn v samostatné budově v centru obce, druhý stupeň uprostřed zeleně na okraji obce. Obě budovy jsou blízko sebe. Kapacita školy je 397 žáků, naplněnost tříd je do 30 žáků (průměrná naplněnost tříd je 22 žáků). Naši školu navštěvují i děti z okolních obcí, jsme spádovou školou pro obec Hrušky. V obou budovách školy je 15 učeben a 6 odborných pracoven. Budova druhého stupně je vybavena mechanismem zajiš?ujícím bezbariérový přístup, rozšíření škola plánuje dle potřeb žáků. Pro výuku dostatečné prostory školy jsou světlé, čisté a estetické. Na jejich vzhledu se podílejí ve velké míře i žáci a učitelé. Na prvním stupni je to vždy třída s hracím koutkem a samostatná učebna cizích jazyků. Na druhém stupni jsou to kmenové třídy, samostatné pracovny fyziky, počítačů, cizích jazyků, odborné pracovny přírodopisu a chemie, hudební výchovy, výtvarné výchovy, dějepisu a zeměpisu (které jsou však současně kmenovými třídami) a dále cvičná kuchyně a dílny. K pohybovým aktivitám žáci využívají tělocvičnu, sokolovnu, posilovnu a moderní sportovní areál s multifunkčním hřištěm a sektory pro atletické disciplíny. Tento sportovní areál je součástí školy a celodenně přístupný nejen žákům, ale i občanům obce. Pro veřejná vystoupení svých žáků škola využívá tělocvičnu a sokolovnu. Práce žáků jsou vystavovány nejen ve třídách, ale i na chodbách školních budov. V době volna a přestávek mohou žáci využívat všechny prostory školy - chodby, učebnu počítačů a po dohodě s vyučujícím i sportovní areál. Někteří vyučující mají své kabinety. Ve sborovnách mají učitelé volný přístup k internetu, používají tiskárnu a kopírku a je zde umístěna učitelská knihovna. Materiální vybavení školy se v současné době obměňuje a doplňuje, na tvorbě pomůcek se podílejí žáci i učitelé.

Adresa:

ZŠ Moravská Nová Ves, Školní 396, Moravská Nová Ves 691 55

Web školy:

zsmnves.cz

Email:

zsmnves@seznam.cz

© 2008 Virtuální Školy.cz, všechna práva vyhrazena                 Úvodní strana |  Ceník |  Naše služby |  O společnosti |  Kontakt |  Akce