Virtuální školy.czVyhledávání textu:

 Vyhledávání podle typu:


Čtěte také:Virtuální prohlídky

Tholos (plurál tholoi) je název pro monumentální hrobku úlovitého tvaru pocházející z doby bronzové. Tento typ hrobky se vyvinul z mykénských komorových hrobek z pozdní doby bronzové nebo z mohylových pohřbů ze střední doby bronzové.

Tholy se výrazně rozšířily po roce 1500 př. n. l.. Byly stavěny jako nepravé klenby, kde jedna vrstva cihel vždy přečnívala tu spodní. Tento způsob výstavby pravděpodobně pochází z Mínojské civilizace. Většinou obsahují jeden pohřeb, a to buď na zemi, v jámách nebo nádobách, nebo na lavicích vytesaných z kamene, často s velkou výbavou. Poté, co byl zemřelý pohřben, vchod do hrobu byl zasypán zeminou a nad zemí byla ponechána pouze malá mohyla.
 © 2021 Virtuální Školy.cz, všechna práva vyhrazena                 Úvodní strana |  Ceník |  Naše služby |  O společnosti |  Kontakt |  Akce